Evanjelium podľa Jána   -   Jn 1,14. 16

1414A Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami. A my sme uvideli jeho slávu, slávu, akú má od Otca jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.

16Z jeho plnosti sme my všetci dostali milosť za milosťou.