Evanjelium podľa Jána   -   Jn 10,22–30

VI. Sviatky posvätenia chrámu, 10,22 - 11,57

Ježiš sa vyhlasuje za Božieho Syna. - 2222V Jeruzaleme boli práve sviatky Posvätenia chrámu. Bola zima. 2323Ježiš sa prechádzal v chráme v Šalamúnovom stĺporadí. 24Obstúpili ho Židia a hovorili mu: "Dokedy nás chceš držať v neistote?! Ak si Mesiáš, povedz nám to otvorene." 25Ježiš im odvetil: "Už som vám povedal, a neveríte. Svedčia o mne skutky, ktoré konám v mene svojho Otca, 26ale vy neveríte, lebo nie ste z mojich oviec. 27Moje ovce počúvajú môj hlas, ja ich poznám a ony idú za mnou. 28Ja im dávam večný život. Nezahynú nikdy a nik mi ich nevytrhne z ruky. 2929Môj Otec, ktorý mi ich dal, je väčší od všetkých a nik ich nemôže Otcovi vytrhnúť z ruky. 3030Ja a Otec sme jedno."