Evanjelium podľa Jána   -   Jn 12,1–11

VII. Posledná Veľká noc, 12,1 - 19,42

A. Udalosti pred umučením, 12,1-50

Pomazanie v Betánii. - 112, 1-81Šesť dní pred Veľkou nocou prišiel Ježiš do Betánie, kde býval Lazár, ktorého vzkriesil z mŕtvych. 2Pripravili mu tam hostinu. Marta obsluhovala a Lazár bol jedným z tých, čo s ním stolovali. 33Mária vzala libru pravého vzácneho nardového oleja, pomazala ním Ježišove nohy a poutierala mu ich svojimi vlasmi; a dom sa naplnil vôňou oleja. 4Tu jeden z jeho učeníkov, Judáš Iškariotský, ktorý ho mal zradiť, povedal: 5"Prečo nepredali tento olej za tristo denárov a nerozdali ich chudobným?" 6Lenže to nepovedal preto, že mu šlo o chudobných, ale že bol zlodej. Mal mešec a nosil to, čo doň vkladali. 77Ježiš povedal: "Nechaj ju, nech to zachová na deň môjho pohrebu! 8Veď chudobných máte vždy medzi sebou, ale mňa nemáte vždy."

9Veľké množstvo Židov sa dozvedelo, že je tam, a prišli nielen kvôli Ježišovi, ale aby videli aj Lazára, ktorého vzkriesil z mŕtvych. 10A veľkňazi sa rozhodli, že zabijú aj Lazára, 11lebo preň mnohí Židia odchádzali a uverili v Ježiša.