Evanjelium podľa Jána   -   Jn 13,21–33

Označenie zradcu. - 2121-30Keď to Ježiš povedal, zachvel sa v duchu a vyhlásil: "Veru, veru, hovorím vám: »Jeden z vás ma zradí.«" 22Učeníci sa pozerali jeden na druhého v rozpakoch, o kom to hovorí. 2323Jeden z jeho učeníkov, ten, ktorého Ježiš miloval, bol celkom pri Ježišovej hrudi. 24Jemu dal Šimon Peter znak, aby sa opýtal: "Kto je to, o kom hovorí?" 25On sa naklonil k Ježišovej hrudi a spýtal sa: "Pane, kto je to?" 2626Ježiš odpovedal: "Ten, komu podám namočenú smidku." Namočil smidku chleba a dal ju Judášovi, synovi Šimona Iškariotského. 27A hneď po tejto smidke vošiel do neho satan. Ježiš mu povedal: "Čo chceš urobiť, urob čo najskôr." 28Ale nik zo stolujúcich nerozumel, prečo mu to povedal. 29Judáš mal mešec, preto si niektorí mysleli, že mu Ježiš povedal: "Nakúp, čo budeme potrebovať na sviatky," alebo aby dal niečo chudobným. 30On vzal smidku a hneď vyšiel von. A bola noc.

Ježišova rozlúčková reč 13,31 - 16,33

Nové prikázanie. - 3131-35Keď vyšiel, Ježiš povedal: "Teraz je Syn človeka oslávený a v ňom je oslávený Boh. 32A keď je Boh oslávený v ňom, aj Boh jeho v sebe oslávi, a čoskoro ho oslávi. 33Deti moje, ešte chvíľku som s vami. Budete ma hľadať, ale ako som povedal Židom, aj vám teraz hovorím: Kam ja idem, tam vy prísť nemôžete.