Evanjelium podľa Jána   –   Jn 13,23–26

232321-30Jeden z jeho učeníkov, ten, ktorého Ježiš miloval, bol celkom pri Ježišovej hrudi. 24Jemu dal Šimon Peter znak, aby sa opýtal: „Kto je to, o kom hovorí?“ 25On sa naklonil k Ježišovej hrudi a spýtal sa: „Pane, kto je to?“ 2626Ježiš odpovedal: „Ten, komu podám namočenú smidku.“ Namočil smidku chleba a dal ju Judášovi, synovi Šimona Iškariotského.