Evanjelium podľa Jána   -   Jn 14,1–6

Ježiš odchádza k Otcovi. - 114, 1-14Nech sa vám srdce nevzrušuje! Veríte v Boha, verte aj vo mňa. 2V dome môjho Otca je mnoho príbytkov. Keby to tak nebolo, bol by som vám povedal, že vám idem pripraviť miesto?! 3Keď odídem a pripravím vám miesto, zasa prídem a vezmem vás k sebe, aby ste aj vy boli tam, kde som ja. 4A cestu, kam idem, poznáte."

5Tomáš mu povedal: "Pane, nevieme, kam ideš. Akože môžeme poznať cestu?!" 6Ježiš mu odpovedal: "Ja som cesta, pravda a život. Nik nepríde k Otcovi, iba cezo mňa.