Evanjelium podľa Jána   –   Jn 19,13. 17

1319, 1-16Keď Pilát počul tieto slová, vyviedol Ježiša von a sadol si na súdnu stolicu na mieste zvanom Lithostrotus, po hebrejsky Gabbatha.

Krížová cesta a ukrižovanie. – 1716-30Sám si niesol kríž a vyšiel na miesto, ktoré sa volá Lebka, po hebrejsky Golgota.