Evanjelium podľa Jána   –   Jn 2,1

Svadba v Káne – prvé zo znamení. – 12, 1Na tretí deň bola v Káne Galilejskej svadba. Bola tam aj Ježišova matka.

Evanjelium podľa Jána   –   Jn 19,25

Ježiš a jeho matka. – 252516-30Pri Ježišovom kríži stála jeho matka, sestra jeho matky, Mária Kleopasova, a Mária Magdaléna.