Evanjelium podľa Jána   –   Jn 20,22–23

222219-23Keď to povedal, dýchol na nich a hovoril im: „Prijmite Ducha Svätého. 2323Komu odpustíte hriechy, budú mu odpustené, komu ich zadržíte, budú zadržané.“