Evanjelium podľa Jána   -   Jn 3,13

13Nik nevystúpil do neba, iba ten, čo zostúpil z neba, Syn človeka.

Evanjelium podľa Jána   -   Jn 6,33

3322-71Lebo Boží chlieb je ten, ktorý zostúpil z neba a dáva svetu život."