Evanjelium podľa Jána   -   Jn 3,36

3631-36Kto verí v Syna, má večný život, ale kto Synovi neverí, neuzrie život a spočinie na ňom Boží hnev.

Evanjelium podľa Jána   -   Jn 6,40

4022-71Lebo vôľa môjho Otca je, aby každý, kto vidí Syna a verí v neho, mal večný život; a ja ho vzkriesim v posledný deň."