Evanjelium podľa Jána   –   Jn 5,31. 36

Otec svedčí o Synovi. – 3119-47Ak vydávam svedectvo o sebe len ja sám, moje svedectvo nie je pravdivé.

36Ja mám väčšie svedectvo, ako je Jánovo: skutky, ktoré mi dal vykonať Otec. Tieto skutky, ktoré konám, svedčia o mne, že ma poslal Otec.