Evanjelium podľa Jána   –   Jn 6,2. 26

26, 1-15Šlo za ním veľké množstvo ľudí, lebo videli znamenia, ktoré robil na chorých.

2622-71Ježiš im odpovedal: „Veru, veru, hovorím vám: Nehľadáte ma preto, že ste videli znamenia, ale preto, že ste jedli z chlebov a nasýtili ste sa.