Evanjelium podľa Jána   -   Jn 6,24–35

2422-71No zástup zbadal, že tam nie je ani Ježiš, ani jeho učeníci. Preto aj oni nastúpili na loďky, prišli do Kafarnauma a hľadali Ježiša. 25Keď ho na druhom brehu mora našli, povedali mu: "Rabbi, kedy si sem prišiel?"

26Ježiš im odpovedal: "Veru, veru, hovorím vám: Nehľadáte ma preto, že ste videli znamenia, ale preto, že ste jedli z chlebov a nasýtili ste sa. 2727Nezháňajte sa za pominuteľným pokrmom, ale za pokrmom, ktorý ostáva pre večný život, a ten vám dá Syn človeka. Lebo jeho označil Otec, Boh, svojou pečaťou." 28Povedali mu: "Čo máme robiť, aby sme konali Božie skutky?" 29Ježiš im odpovedal: "Boží skutok je veriť v toho, ktorého on poslal."

30Povedali mu: "Aké znamenie urobíš, aby sme videli a uverili ti? Čo urobíš? 3131Naši otcovia na púšti jedli mannu, ako je napísané: »Dal im jesť chlieb z neba.«" 3232Ježiš im odvetil: "Veru, veru, hovorím vám: Nie Mojžiš vám dal chlieb z neba, ale môj Otec vám dáva pravý chlieb z neba. 33Lebo Boží chlieb je ten, ktorý zostúpil z neba a dáva svetu život." 34Povedali mu: "Pane, vždy nám dávaj taký chlieb." 3535Ježiš im povedal: "Ja som chlieb života. Kto prichádza ku mne, nikdy nebude hladovať, a kto verí vo mňa, nikdy nebude žízniť.