Evanjelium podľa Jána   –   Jn 6,31. 49

313122-71Naši otcovia na púšti jedli mannu, ako je napísané: »Dal im jesť chlieb z neba.«“

49Vaši otcovia jedli na púšti mannu a pomreli.