Evanjelium podľa Jána   –   Jn 6,40. 47

4022-71Lebo vôľa môjho Otca je, aby každý, kto vidí Syna a verí v neho, mal večný život; a ja ho vzkriesim v posledný deň.“

47Veru, veru, hovorím vám: Kto verí, má večný život.