Evanjelium podľa Jána   –   Jn 6,51. 54. 56

5151 n.22-71Ja som živý chlieb, ktorý zostúpil z neba. Kto bude jesť z tohto chleba, bude žiť naveky. A chlieb, ktorý ja dám, je moje telo za život sveta.“

54Kto je moje telo a pije moju krv, má večný život a ja ho vzkriesim v posledný deň. 56Kto je moje telo a pije moju krv, ostáva vo mne a ja v ňom.