Evanjelium podľa Jána   -   Jn 7,40–53

Diskusia o Kristovom pôvode. - 40Keď počuli tieto slová, niektorí zo zástupu hovorili: "Toto je naozaj prorok." 41Druhí tvrdili: "Mesiáš je to." Ale iní namietali: "Vari z Galiley príde Mesiáš?! 4242A nehovorí Písmo: »Mesiáš príde z Dávidovho potomstva, z mestečka Betlehem, odkiaľ bol Dávid«?!" 43A tak nastala preňho v zástupe roztržka.

44Niektorí z nich chceli ho aj chytiť, ale nik nepoložil naň ruky. 45Sluhovia sa vrátili k veľkňazom a farizejom a oni sa ich pýtali: "Prečo ste ho nepriviedli?" 46Sluhovia odpovedali: "Nikdy tak človek nehovoril." 47Farizeji im vraveli: "Aj vy ste sa dali zviesť? 48Vari uveril v neho niektorý z popredných mužov alebo farizejov? 49A tento zástup, ktorý nepozná zákon, je prekliaty." 50Jeden z nich, Nikodém, ten, čo predtým prišiel k Ježišovi, im povedal: 51"Odsúdi náš zákon človeka prv, ako by ho vypočul a zistil, čo urobil?" 52Odvrávali mu: "Nie si aj ty z Galiley?! Skúmaj a uvidíš, že z Galiley prorok nepovstane." 53A všetci sa vrátili domov.