Kniha proroka Jonáša   –   Jon 2,3–10

3a hovoril:

„Volal som zo svojej úzkosti k Pánovi
a vyslyšal ma,
z lona podsvetia som kričal,
počul si môj hlas.

4

Hodil si ma do priepasti,
do hlbín mora
a obkľúčil ma príval.
Tvoje vlnobitia a tvoje vlny
valili sa ponad mňa.

55

A povedal som:
Odvrhnutý som spred tvojich očí,
ale ešte uzriem tvoj svätý chrám.

66-8

Vody ma obklopili až po hrdlo,
priepasť ma objala,
trsť mi obopäla hlavu.

7

Až k úpätiam vrchov som zostúpil
a závory zeme boli navždy za mnou,
lež vyzdvihol si z hĺbky môj život,
Pane, Bože môj.

8

Keď vo mne klesla moja duša,
rozpamätal som sa na Pána
a moja modlitba došla k tebe
do tvojho svätého chrámu.

99

Tí, čo si ctia lživé tiene,
opúšťajú svoje milosrdenstvo.

10

Ja ti však budem s hlasnou vďakou obetovať
a splním, čo som sľúbil;
u Pána je spása.“