Kniha Jozue   –   Joz 13,24–28

Podiel Gadovcov. – 246 n.Potom dal Mojžiš podiel Gadovmu kmeňu, Gadovcom podľa ich rodov. 2525Dostali toto územie: Jaser a všetky galaádske mestá, polovicu územia Amončanov až po Aroer, ktorý je východne od Raby, 26a od Hesebona až po Ramot-Masfu a Betonim a od Manaima až po Dabirsko; 27ďalej v údolí: Betaran, Betnemra, Sokot a Safon, zvyšok kráľovstva hesebonského kráľa Sehona; Jordán a jeho pobrežie až na koniec Kenerotského jazera na východnej strane Jordána.

28To je podiel Gadovcov podľa ich rodov: mestá a ich dediny.