Kniha Jozue   –   Joz 19,40–48

Podiel Danovcov. – 4040-48Siedmy lós padol na kmeň Danových synov podľa ich rodov.

41Územie ich dedičného podielu je Saraa, Estaol, Hir-Šemeš, 42Selebin, Ajalon, Jetela, 43Elon, Temna, Akron, 44Elteke, Gebeton, Balát, 45Júd, Bane-Barach, Get-Remon, 46Mejarkon, Arekon s pobrežím pri Joppe.

4747Ale Danovcom sa územie strácalo. Preto Danovi synovia vytiahli a bojovali proti Lesemu. Dobyli ho, vyhubili mečom, obsadili ho a usadili sa v ňom. A nazvali Lesem Danom podľa mena svojho otca Dana. 48To je dedičný podiel kmeňa Danovcov podľa ich rodov: tieto mestá s ich dedinami.