Kniha Jozue   –   Joz 8,28. 29

28Potom Jozue Hai vypálil a urobil z neho trvalé zborenisko, pustatinu až podnes. 2929Haiského kráľa obesili a nechali visieť na strome až do večera. Po západe slnka Jozue rozkázal sňať jeho mŕtvolu zo stromu. Potom ju hodili blízko mestskej brány a nahádzali na ňu veľkú hromadu kamenia, ktorá jestvuje až dodnes.