Kniha Jozue   –   Joz 8,30–35

Oltár na vrchu Hebal, 8,30-35

3030-35Vtedy Jozue postavil Pánovi, Izraelovmu Bohu, oltár na vrchu Hebal, 31ako prikázal Izraelovým synom Pánov služobník Mojžiš a ako je napísané v knihe Mojžišovho zákona, totiž oltár z nekresaných kameňov, ktorých sa nedotklo železo. A na ňom obetovali Pánovi celostné žertvy a prinášali pokojné obety.

32Potom tam na kamene napísal odpis Mojžišovho zákona, ktorý on napísal pred Izraelovými synmi. 33Všetok Izrael a jeho starší, náčelníci a sudcovia – cudzinci tak ako domáci – stáli po oboch stranách archy oproti kňazom levitom, ktorí niesli archu Pánovej zmluvy, polovica z nich od vrchu Garizim a druhá polovica od vrchu Hebal – ako prikázal Pánov služobník Mojžiš, aby bol izraelský ľud na počiatku požehnaný.

34Potom čítal všetky slová Zákona – ako požehnanie, tak i zlorečenie –, všetko tak, ako je napísané v knihe Zákona. 35Nebolo jediného slova zo všetkého, čo rozkázal Mojžiš, ktoré by Jozue nebol prečítal pred celým izraelským zhromaždením, i pred ženami, deťmi a cudzincami, ktorí tiahli s nimi.