List Kolosanom   -   Kol 3,12–21

Nadovšetko majte lásku. - 12Ako Boží vyvolenci, svätí a milovaní, oblečte si hlboké milosrdenstvo, láskavosť, pokoru, miernosť a trpezlivosť. 13Znášajte sa navzájom a odpúšťajte si, ak by mal niekto niečo proti druhému. Ako Pán odpustil vám, tak aj vy! 1414Ale nad všetko toto majte lásku, ktorá je zväzkom dokonalosti! 15A vo vašich srdciach nech vládne Kristov pokoj. Preň ste aj povolaní v jednom tele. A buďte vďační!

1616Kristovo slovo nech vo vás bohato prebýva. Vo všetkej múdrosti sa navzájom poúčajte a napomínajte a pod vplyvom milosti spievajte Bohu vo svojich srdciach žalmy, hymny a duchovné piesne. 17A všetko, čokoľvek hovoríte alebo konáte, všetko robte v mene Pána Ježiša a skrze neho vzdávajte vďaky Bohu Otcovi.

Podriaďujte sa a slúžte Pánovi. - 1818Ženy, podriaďujte sa mužom, ako sa sluší v Pánovi! 19Muži, milujte manželky a nebuďte voči nim nevrlí! 20Deti, poslúchajte rodičov vo všetkom, lebo je to milé Pánovi! 21Otcovia, nedráždite svoje deti, aby nezmalomyseľneli!