List Kolosanom   –   Kol 1,15–17
151513-20

On je obraz neviditeľného Boha,
prvorodený zo všetkého stvorenia,

1616

lebo v ňom bolo stvorené všetko na nebi a na zemi,
viditeľné i neviditeľné,
tróny aj panstvá,
kniežatstvá aj mocnosti.
Všetko je stvorené skrze neho a pre neho.

17

On je pred všetkým
a všetko v ňom spočíva.