Evanjelium podľa Lukáša   –   Lk 1,26–27

Zvestovanie Panne Márii. – 2626V šiestom mesiaci poslal Boh anjela Gabriela do galilejského mesta, ktoré sa volá Nazaret, 2727k panne zasnúbenej mužovi z rodu Dávidovho, menom Jozefovi. A meno panny bolo Mária.