Evanjelium podľa Lukáša   -   Lk 1,26–27

Zvestovanie Panne Márii. - 2626V šiestom mesiaci poslal Boh anjela Gabriela do galilejského mesta, ktoré sa volá Nazaret, 2727k panne zasnúbenej mužovi z rodu Dávidovho, menom Jozefovi. A meno panny bolo Mária.