Evanjelium podľa Lukáša   -   Lk 12,35–38

Výzva na bdelosť. - 3535-4035Bedrá majte opásané a lampy zažaté! 36Buďte podobní ľuďom, ktorí očakávajú svojho pána, keď sa má vrátiť zo svadby, aby mu otvorili hneď, ako príde a zaklope. 37Blahoslavení sluhovia, ktorých pán pri svojom príchode nájde bdieť. Veru, hovorím vám: Opáše sa, posadí ich k stolu a bude ich obsluhovať. 3838A keď príde pred polnocou alebo až nad ránom a nájde ich bdieť, budú blahoslavení.