Evanjelium podľa Lukáša   -   Lk 13,18–21

Podobenstvo o horčičnom zrnku. - 1818-19Potom povedal: "Čomu sa podobá Božie kráľovstvo, k čomu ho prirovnám? 19Podobá sa horčičnému zrnku, ktoré človek vzal a zasial vo svojej záhrade. Keď vyrástlo, bol z neho strom a nebeské vtáky hniezdili na jeho konároch."

Podobenstvo o kvase. - 2020-21A zasa povedal: "K čomu prirovnám Božie kráľovstvo? 21Podobá sa kvasu, ktorý žena vezme a vmiesi do troch mier múky, až sa všetko prekvasí."