Evanjelium podľa Lukáša   –   Lk 14,25–27

Kto môže byť Ježišovým učeníkom. – 2525-35Išli s ním veľké zástupy. Tu sa obrátil a povedal im: 2626„Ak niekto prichádza ku mne a nemá v nenávisti svojho otca, matku, ženu, deti, bratov, sestry, ba aj svoj život, nemôže byť mojím učeníkom. 27A kto ide za mnou a nenesie svoj kríž, nemôže byť mojím učeníkom.