Evanjelium podľa Lukáša   –   Lk 2,51–52

Život v Nazarete. – 51Potom sa s nimi vrátil do Nazareta a bol im poslušný. A jeho matka zachovávala všetky slová vo svojom srdci. 5252A Ježiš sa vzmáhal v múdrosti, veku a v obľube u Boha i u ľudí.