Evanjelium podľa Lukáša   -   Lk 24,35–48

3535Aj oni porozprávali, čo sa im stalo cestou a ako ho spoznali pri lámaní chleba.

Pán Ježiš sa zjavuje apoštolom. - 3636-43Kým o tom hovorili, on sám zastal uprostred nich a povedal im: "Pokoj vám." 37Zmätení a naľakaní si mysleli, že vidia ducha. 38On im povedal: "Čo sa ľakáte a prečo vám srdcia zachvacujú také myšlienky? 39Pozrite na moje ruky a nohy, že som to ja! Dotknite sa ma a presvedčte sa! Veď duch nemá mäso a kosti - a vidíte, že ja mám." 4040Ako to povedal, ukázal im ruky a nohy. 41A keď tomu stále od veľkej radosti nemohli uveriť a len sa divili, povedal im: "Máte tu niečo na jedenie?" 42Oni mu podali kúsok pečenej ryby. 43I vzal si a jedol pred nimi.

Posledné ponaučenia apoštolom. - 4444-49Potom im povedal: "Toto je to, čo som vám hovoril, kým som bol ešte s vami, že sa musí splniť všetko, čo je o mne napísané v Mojžišovom zákone, u Prorokov a v Žalmoch." 45Vtedy im otvoril myseľ, aby porozumeli Písmu, 46a povedal im: "Tak je napísané, že Mesiáš bude trpieť a tretieho dňa vstane z mŕtvych 47a v jeho mene sa bude všetkým národom, počnúc od Jeruzalema, hlásať pokánie na odpustenie hriechov. 48Vy ste toho svedkami.