Evanjelium podľa Lukáša   –   Lk 24,36–49

Pán Ježiš sa zjavuje apoštolom. – 3636-43Kým o tom hovorili, on sám zastal uprostred nich a povedal im: „Pokoj vám.“ 37Zmätení a naľakaní si mysleli, že vidia ducha. 38On im povedal: „Čo sa ľakáte a prečo vám srdcia zachvacujú také myšlienky? 39Pozrite na moje ruky a nohy, že som to ja! Dotknite sa ma a presvedčte sa! Veď duch nemá mäso a kosti – a vidíte, že ja mám.“ 4040Ako to povedal, ukázal im ruky a nohy. 41A keď tomu stále od veľkej radosti nemohli uveriť a len sa divili, povedal im: „Máte tu niečo na jedenie?“ 42Oni mu podali kúsok pečenej ryby. 43I vzal si a jedol pred nimi.

Posledné ponaučenia apoštolom. – 4444-49Potom im povedal: „Toto je to, čo som vám hovoril, kým som bol ešte s vami, že sa musí splniť všetko, čo je o mne napísané v Mojžišovom zákone, u Prorokov a v Žalmoch.“ 45Vtedy im otvoril myseľ, aby porozumeli Písmu, 46a povedal im: „Tak je napísané, že Mesiáš bude trpieť a tretieho dňa vstane z mŕtvych 47a v jeho mene sa bude všetkým národom, počnúc od Jeruzalema, hlásať pokánie na odpustenie hriechov. 48Vy ste toho svedkami. 49Hľa, ja na vás zošlem, čo môj Otec prisľúbil. Preto zostaňte v meste, kým nebudete vystrojení mocou z výsosti!“