Evanjelium podľa Lukáša   –   Lk 4,1. 14. 18

Pokúšanie na púšti. – 14, 1-13Ježiš sa vrátil od Jordánu plný Ducha Svätého. Duch ho vodil štyridsať dní po púšti

III. Ježišovo účinkovanie v Galilei, 4,14 – 9,50

Verejné vystúpenie v Galilei. – 1414-15Ježiš sa v sile Ducha vrátil do Galiley a chýr o ňom sa rozniesol po celom kraji.

1818-1916-30

„Duch Pána je nado mnou,
lebo ma pomazal,
aby som hlásal evanjelium chudobným.
Poslal ma oznámiť zajatým, že budú prepustení,
a slepým, že budú vidieť;
utláčaných prepustiť na slobodu