Evanjelium podľa Lukáša   –   Lk 4,18–19
1818-1916-30

„Duch Pána je nado mnou,
lebo ma pomazal,
aby som hlásal evanjelium chudobným.
Poslal ma oznámiť zajatým, že budú prepustení,
a slepým, že budú vidieť;
utláčaných prepustiť na slobodu

19

a ohlásiť Pánov milostivý rok.“