Evanjelium podľa Lukáša   –   Lk 6,1–5

Spor o sobote. – 16, 1-5V istú sobotu išiel cez obilné pole. Jeho učeníci trhali klasy, mrvili ich rukami a jedli. 2Tu niektorí farizeji povedali: „Prečo robíte, čo v sobotu neslobodno?“ 3Ježiš im odpovedal: „Nečítali ste, čo urobil Dávid, keď bol hladný on i jeho družina? 4Ako vošiel do Božieho domu, vzal a jedol obetované chleby, ktoré nesmel jesť nik, iba kňazi, a dal aj tým, čo boli s ním?“ 55I povedal im: „Syn človeka je pánom aj nad sobotou.“