Evanjelium podľa Lukáša   –   Lk 9,18. 28

Petrovo vyznanie a prvá predpoveď utrpenia. – 1818-21Keď sa raz osamote modlil a boli s ním učeníci, opýtal sa ich: „Za koho ma pokladajú zástupy?“

Ježišovo premenenie. – 2828-36Asi o osem dní po týchto slovách vzal so sebou Petra, Jána a Jakuba a vystúpil na vrch modliť sa.