Evanjelium podľa Lukáša   –   Lk 9,51–56

IV. Ježišova cesta do Jeruzalema, 9,51 – 19,27

Nepohostinní Samaritáni. – 5151-56Keď sa napĺňali dni, v ktoré mal byť vzatý zo sveta, pevne sa rozhodol ísť do Jeruzalema 52a poslal pred sebou poslov. Oni sa vydali na cestu a prišli do istej samarijskej dediny, aby mu pripravili nocľah. 5353Ale neprijali ho, lebo mal namierené do Jeruzalema. 54Keď to videli učeníci Jakub a Ján, povedali: „Pane, máme povedať, aby zostúpil oheň z neba a zničil ich?“ 55On sa obrátil a pokarhal ich. 56A odišli do inej dediny.