Kniha múdrosti   –   Múd 1,13
13

pretože Boh nestvoril smrť,
neteší sa zo záhuby žijúcich.

Kniha múdrosti   –   Múd 2,24
2423 n.

závisťou diabla však prišla na svet smrť:
skúsia ho tí, čo sú jeho korisťou.