Kniha proroka Micheáša   –   Mich 6,3–5
33

„Ľud môj, čo som ti urobil?
A čím som ti bol na ťarchu? Odpovedz mi!

44

Veď som ťa vyviedol z egyptskej krajiny,
z domu otroctva som ťa vykúpil
a postavil som ti na čelo
Mojžiša, Árona a Máriu.

56,5

Ľud môj, spomeňže si,
čo zamýšľal moabský kráľ Balak
a čo mu odpovedal Balám, Beorov syn,
od Setimu až po Galgalu,
aby si poznal láskavé skutky Pánove.“