Evanjelium podľa Marka   –   Mk 1,1. 11

I. Príprava Ježišovho účinkovania, 1,1-13

Kázanie Jána Krstiteľa. – 11, 1-81Začiatok evanjelia Ježiša Krista, Božieho Syna.

119-11A z neba zaznel hlas: „Ty si môj milovaný Syn, v tebe mám zaľúbenie.“