Evanjelium podľa Marka   -   Mk 10,1–12

Nerozlučnosť manželstva. - 110, 1-12Vstal a odišiel odtiaľ do judejského kraja za Jordánom. Opäť sa k nemu zišli zástupy a on ich zasa ako zvyčajne učil. 2I pristúpili farizeji a pokúšali ho. Pýtali sa ho, či smie muž prepustiť manželku. 33On im odpovedal: "Čo vám prikázal Mojžiš?" 4Oni vraveli: "Mojžiš dovolil napísať priepustný list a prepustiť." 5Ježiš im povedal: "Pre tvrdosť vášho srdca vám napísal toto prikázanie. 66Ale Boh ich stvoril od počiatku stvorenia ako muža a ženu. 77-8Preto muž opustí svojho otca i matku a pripúta sa k svojej manželke 88a budú dvaja v jednom tele. A tak už nie sú dvaja, ale jedno telo. 9Čo teda Boh spojil, nech človek nerozlučuje!" 10Doma sa ho učeníci znova na to pýtali. 11On im povedal: "Každý, kto prepustí svoju manželku a vezme si inú, dopúšťa sa voči nej cudzoložstva. 12A ak ona prepustí svojho muža a vydá sa za iného, cudzoloží."