Evanjelium podľa Marka   -   Mk 10,13–16

Ježiš a deti. - 1313-16Tu mu prinášali deti, aby sa ich dotkol. Ale učeníci ich okrikovali. 14Keď to Ježiš videl, namrzený im povedal: "Nechajte deti prichádzať ku mne! Nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo. 15Veru, hovorím vám: Kto neprijme Božie kráľovstvo ako dieťa, nevojde doň." 16Potom ich objímal, kládol na ne ruky a požehnával ich.