Evanjelium podľa Marka   -   Mk 10,28–31

Odmena tým, čo opustili všetko. - 2828-31Tu sa ozval Peter: "Pozri, my sme opustili všetko a išli sme za tebou." 29Ježiš povedal: "Veru, hovorím vám: Niet nikoho, kto by pre mňa a pre evanjelium opustil dom alebo bratov a sestry, alebo matku a otca, alebo deti, alebo polia, 30aby nedostal stonásobne viac; teraz, v tomto čase, domy, bratov, sestry, matky, deti i polia, hoci s prenasledovaním, a v budúcom veku večný život. 31A mnohí prví budú poslednými a poslední prvými."