Evanjelium podľa Marka   –   Mk 13,2. 9. 14. 28

2213, 1-4Ježiš mu vravel: „Vidíš tieto veľké budovy? Nezostane tu kameň na kameni; všetko bude zborené.“

Prenasledovanie učeníkov. – 95-13Vy sa však majte na pozore. Vydajú vás súdom, budú vás biť v synagógach a pre mňa budete stáť pred vladármi a kráľmi, aby ste im vydali svedectvo.

Znamenia konca Jeruzalema. Veľké súženie. – 1414-1814Keď uvidíte ohavnosť spustošenia tam, kde nemá byť – kto číta, nech pochopí –, vtedy tí, čo budú v Judei, nech utečú do hôr;

Poučenie od figovníka. – 2828-32Od figovníka sa naučte podobenstvo. Keď jeho ratolesť mladne a vyháňa lístie, viete, že je blízko leto.