Evanjelium podľa Marka   -   Mk 14,22–25

Ustanovenie Eucharistie. - 2222-25Keď jedli, vzal chlieb a dobrorečil, lámal ho a dával im, hovoriac: "Vezmite, toto je moje telo!" 23Potom vzal kalich, vzdával vďaky, dal im ho a všetci z neho pili. 24A povedal im: "Toto je moja krv novej zmluvy, ktorá sa vylieva za všetkých. 25Veru, hovorím vám: Už nebudem piť z plodu viniča až do dňa, keď ho budem piť nový v Božom kráľovstve."