Evanjelium podľa Marka   –   Mk 16,9–15

Vzkriesený Ježiš sa zjavuje. Misijný rozkaz. – 99-209-149-10Keď ráno v prvý deň týždňa vstal z mŕtvych, zjavil sa najprv Márii Magdaléne, z ktorej kedysi vyhnal sedem zlých duchov. 10Ona išla a zvestovala to tým, čo s ním bývali a teraz boli smutní a plakali. 11Ale oni, keď počuli, že žije a že ho videla, neverili. 1212-13Potom sa v inej podobe zjavil dvom z nich na ceste, keď išli na vidiek. 13Aj oni to išli zvestovať ostatným, ale ani im neuverili.

1414Napokon sa zjavil samým Jedenástim, keď sedeli pri stole, a vyčítal im neveru a tvrdosť srdca, že neuverili tým, čo ho videli vzkrieseného. 1515-1815-16A povedal im: „Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium všetkému stvoreniu.