Evanjelium podľa Marka   –   Mk 2,10. 28

102, 1-12Ale aby ste vedeli, že Syn človeka má na zemi moc odpúšťať hriechy“ – povedal ochrnutému:

2823-28A tak je Syn človeka pánom aj nad sobotou.“