Evanjelium podľa Marka   –   Mk 2,23–28

Spor o sobote. – 2323-28V istú sobotu kráčal cez obilné pole. Jeho učeníci cestou začali trhať klasy. 2424Farizeji mu povedali: „Pozri, prečo robia v sobotu, čo neslobodno?“ 25On im odvetil: „Nikdy ste nečítali, čo urobil Dávid, keď bol v núdzi a keď bol hladný on i jeho družina? 26Ako vošiel za veľkňaza Abiatara do Božieho domu a jedol obetované chleby, ktoré nesmel jesť nik, iba kňazi, a dal aj tým, čo boli s ním?“ 27I povedal im: „Sobota bola ustanovená pre človeka, a nie človek pre sobotu. 28A tak je Syn človeka pánom aj nad sobotou.“