Evanjelium podľa Marka   -   Mk 3,20–21

Príbuzní nechápu Ježiša. - 20Vošiel do domu a znova sa zišiel toľký zástup, že si nemohli ani chleba zajesť. 21Keď sa to dopočuli jeho príbuzní, išli ho odviesť, lebo hovorili: "Pomiatol sa."