Evanjelium podľa Marka   -   Mk 6,12–13

127-13Oni šli a hlásali, že treba robiť pokánie. 1313Vyhnali mnoho zlých duchov, pomazali olejom veľa chorých a uzdravovali.